Geoportál > ZBGIS > Letecké laserové skenovanie > Prehľad územného ohraničenia LAS súborov (1. cyklus LLS)

Prehľad územného ohraničenia LAS súborov (1. cyklus LLS)

Územné ohraničenie (footprints) LAS súborov mračien bodov z dostupných lokalít 1. cyklu projektu LLS (2017-2023):

 

Aktualizované: 20.06.2024