Geoportál > ZBGIS > Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0 > Prehľad územného ohraničenia LAS súborov

Prehľad územného ohraničenia LAS súborov

Územné ohraničenie (footprints) LAS súborov mračien bodov z dostupných lokalít:

 

Publikované: 19.10.2020 / Aktualizované : 

 

 

 

Aktualizované: 08.02.2022