Aktuálna stránka:Zobrazovací katalóg pre ZBGIS | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Zobrazovací katalóg pre ZBGIS ®

Úlohou Zobrazovacieho katalógu pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ďalej len ZBGIS®)  je poskytnúť informácie o zobrazovaní objektov ZBGIS®, vrátane pravidiel zobrazovania. Predmetný katalóg je vytvorený pre mierku 2000, 5000, 10 000 a v budúcnosti postupne pribudnú katalógy pre ďalšie mierky.
Tvorba katalógu vychádza z aktuálneho katalógu tried objektov (ďalej len KTO ZBGIS®) a kartografického modelu. Poskytnuté informácie slúžia na tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov na základe ZBGIS®. Katalóg je vytvorený výlučne pre mapové kompozície webovej mapovej aplikácie resp. služby Mapový klient ZBGIS® a určený pre zobrazovanie na digitálnych zobrazovacích jednotkách, tým pádom nespĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 19117: Geographic information – Portrayal.
Inštitúcie verejnej správy spravujú vlastné informačné systémy a ich tematické objekty zobrazujú na základe vlastných, interných definícií. V niektorých prípadoch obsahujú aj objekty obsiahnuté v ZBGIS®, ktorý je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel, a tie sa zobrazujú podľa iných, interných definícií. Následne vzniká neharmonizované zobrazovanie objektov v priestorových databázach a na geoportáloch inštitúcií. Cieľom Zobrazovacieho katalógu pre ZBGIS® je, aby zobrazovanie objektov, ktoré sú predmetom základnej bázy údajov bolo harmonizované a touto formou poskytované inštitúciami verejnej správy.

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS® mierka 1:2000 a 1:5000 je dostupný tu.

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS® mierka 1:10 000 je dostupný tu.

 

Aktualizované: 14.06.2022