Webové aplikácie a mapové služby

Pre webovú aplikáciu Mapového klienta ZBGIS® bolo vytvorených šesť mapových tém a pre všetky mierkové sady od 1 : 2 000 po 1 : 2 000 000 bolo použité komplexné kartografické vyjadrenie.
Ukážka mierkových sád s komplentým kartografickým vyjadrením
Symbolika pre komplexné kartografické vyjadrenie sa tvorila na základe predbežne schváleného kartografického modelu pre ZM10 - ZBGIS®. Objektom bol priradený symbol (obr. č. 1), s dodatočnou manuálnou kartografickou úpravou (obr. č. 2) v prípade kartografických konfliktov.
Ukážka komplexnej kartografickej symboliky
                                                              obr. č. 1
Ukážka kartografických reprezentácií
                                                             
obr. č. 2

Mapová téma – Základná mapa
Map Theme - Base Map


Mapová téma Kataster nehnuteľností
Map Theme - Cadastre of real Estate

Mapová témaTerén
Map Theme - Terrain

Mapová téma Geodetické základy
Map Theme - Geodetic Control

Mapová téma Archív
Map Theme - Archive

Mapová téma Geografické názvoslovie
Map Theme - Geographical Name

Pre služby WMS bolo vytvorených 12 kartografických modelov. Pre každú WMS bola vybraná prislúchajúca vrstva z vektorového podkladu ZBGIS®, aplikovaná bola jednoduchá kartografia.


 

 

 

Aktualizované: 15.12.2021