Geoportál > Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.geoportal.sk spĺňa štandardy prístupnosti webových stránok na základe zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je vytvorené tak, aby k obsahu mohli pristupovať aj znevyhodnení občania (používatelia). Usporiadanie stránky a funkčnosť je navrhnutá s ohľadom na alternatívne zariadenia určené na prezeranie webových stránok (napr. textové prehliadače, hlasové čítačky a podobne).

Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štylov (CSS), alebo JavaScriptových sekcií. Portál disponuje špeciálnou verziou Blind Friendly pre slabozrakých a nevidiacich občanov.

S pripomienkami k prístupnosti, obsahu, alebo funkčnosti webového sídla kontaktuje správcu portálu na e-mailovej adrese webmastergku@skgeodesy.sk.


 

Aktualizované: 21.12.2021