Aktuálna stránka:WMTS ESKN | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


WMTS ESKN

WMTS ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností):

Názov a URL adresa GetCapabilities Náhľad Autor

Katastrálna mapa WMTS (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_norm_sjtsk/MapServer/WMTS
  ÚGKK SR

Katastrálna mapa WMTS (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_norm_wm/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

Katastrálna mapa WMTS - inverzná (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_orto_sjtsk/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

Katastrálna mapa WMTS - inverzná (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_orto_wm/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

Mapa určeného operátu WMTS (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_norm_sjtsk/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

Mapa určeného operátu WMTS (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_norm_wm/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

Mapa určeného operátu WMTS - inverzná (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_orto_sjtsk/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

Mapa určeného operátu WMTS - inverzná (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_orto_wm/MapServer/WMTS
ÚGKK SR

 

 


 

 

Aktualizované: 11.01.2024