WFS

Ukladacie služby (WFS) sú štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme vektorových údajov v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WFS server sú údaje vo vektorovej podobe kódované v jazyku GML (XML).

Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 1.1.0
WFS 2.0.0

Voľne dostupné WFS služby:

Názov a URL adresa GetCapabilities Autor Licencia

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wfs/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

 


 

 

Aktualizované: 05.12.2023