Geoportál > O Geoportáli

Účel Geoportálu

Poskytovanie referenčných priestorových údajov, služieb priestorových údajov a informácií o referenčných priestorových údajoch podľa zákonov č.215/1995 Z.z. a 162/1995 Z.z. z oblastí:

  • geodetické základy,
  • Slovenská priestorová observačná služba SKPOS®,,
  • Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS®,
  • štátne mapové dielo,
  • kataster nehnuteľností,
  • Ústredný archív geodézie a kartografie.
Aktualizované: 21.12.2021