Geoportál > Kontakt

Kontakt

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava 212

IČO: 17316219
DIČ: 2020838083

Email:  gku@skgeodesy.sk

Objednávky:

Tel.:+421902906640, +421902906631

Portál produktov a služieb:

Tel.: +421902906613, +421902906640

Portál ESKN, MK ZBGIS:

Tel.: +421940991454, +421902906631

Technická podpora aplikácie „Zoznam stavieb“:

Tel: +421902906631

Email: zoznamstavieb@skgeodesy.sk

Ústredný archív geodézie a kartografie:

Tel.: +421940991350

Email: gkuzc@skgeodesy.sk

Pondelok 8:00 - 12:00        12:30 - 14:00
Utorok 8:00 - 12:00        12:30 - 14:00
Streda 8:00 - 12:00        12:30 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00        12:30 - 14:00
Piatok 8:00 - 13:00 


 

Aktualizované: 09.02.2024