Objednanie údajov o geodetických bodoch

  • Geodetické údaje o bodoch geodetických základov SR sú poskytované prostredníctvom Portálu produktov a služieb (viď nižšie).
  • Alebo na základe žiadosti zaslanej na: gkuzc(at)skgeodesy.sk. Žiadosť musí obsahovať kontaktné a fakturačné údaje žiadateľa, označenie bodu geodetických základov SR.


Objednanie údajov o geodetických bodoch prostredníctvom portálu produktov a služieb

  1. Objednanie údajov o geodetických bodoch v elektronickej forme (formát PDF) sa vykonáva prostredníctvom Portálu produktov a služieb: https://om.skgeodesy.sk
  2. Výber údajov: v ľavom panely je potrebné postupne vybrať položky: Digitálne údaje -> Geodetické základy -> Údaje o geodetických bodoch -> Referenčný geodetický bod.
  3. Pre zobrazenie geodetických bodov je nutné sa v mape priblížiť do väčšej mierky.
  4. Identifikácia/výber geodetických bodov sa vykonáva nástrojmi v ľavom panely (Definujte priestorový rozsah), odporúčame využívať nástroj Výber obdĺžnikom. Následným kliknutím do mapy a ťahaním kurzora sa nám vytvorí ohraničenie.
  5. Po spracovaní sa nám v ľavom panely dole zobrazia body nachádzajúce sa vo vnútri vytvoreného ohraničenia. Ak chcem určitý bod odobrať klikneme na ikonu -.
  6. Pre objednanie klikneme na Kúpiť v základnej cene, potom klikneme na Vytvoriť objednávku.

  7. Posledným krokom je prihlásenie sa ak už máme vytvorený účet v obchodnom module alebo registrovať sa pre vytvorenie nového účtu.
Aktualizované: 03.01.2022