Objednať

Produkt alebo služba Typ údajov Cena Informácie
Geodetický údaj o bode geodetických základov SR digitálny 1,00 € / bod Objednávka
geodetických údajov
analógový 2,50 € / bod
Archivália geodetického údaju
o geodetickom bode
digitálny 1,00 € / bod
analógový 2,50 € / bod
Číselná a grafická informácia o bode digitálny 0,00 € Mapový klient ZBGIS
Údaje pre virtuálnu stanicu SKPOS alebo pre referenčnú stanicu SKPOS RINEX 2.x, 3.x 3,00 € + sadzba 0,05 €
za každú
začatú hodinu
Objednávka SKPOS
SKPOS_mm RINEX 2.x, 3.x 50,00 € / 1000 h / rok
SKPOS_cm RTCM 2.x, 3.x,
CMRx, CMR+
50,00 € / rok
SKPOS_cm RTCM 2.x, 3.x,
CMRx, CMR+
19,00 € / mesiac
SKPOS_dm RTCM 2.x 20,00 € / rok

Pozn.: všetky ďalšie informácie o produktoch a službách nájdete v cenníku platnom od 1. mája 2014.

 

 

 

Aktualizované: 03.01.2022