Aktuálna stránka:Turistické mapy, automapy a plány miest | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Turistické mapy, automapy a plány miest

Do zbierky turistických máp, automáp a plánov miest zaraďujeme prvé vydania máp tohto druhu vydávané Slovenskou kartografiou od 50. rokov 20. storočia aj súčasné mapy vydávané súkromnými vydavateľmi. Táto zbierka poukazuje na dôležitosť povinnosti súkromných vydavateľov dodávať povinné výtlačky do ÚAGK, keďže bez nových súkromných mapových diel by nebolo kontinuálne zachytené predmetné mapovanie. Na základe týchto kartografických diel je možné sledovať celkový vývoj turistiky, cestnej siete aj centier miest od povojnového obdobia po súčasnosť.

Ukážka cestnej mapy z roku 1972

Ukážka plánu mesta Trnava z roku 1977

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022