Na stiahnutie

Zoznamy historických mapových diel a ostatných archívnych dokumentov archivovaných v ÚAGK

 

Vysvetlivky (značkový kľúč) k pôvodným katastrálnym mapám

Značkový kľúč

 

Licenčné podmienky zoznamy a značkový kľúč  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 

Licenčné podmienky klady ML  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 

 

Aktualizované: 28.05.2024