Komasačné mapy

Komasačné mapy sú najstaršími mapami ÚAGK. Pochádzajú z obdobia 1792 – 1944, boli vyhotovené v miestnej súradnicovej sieti v rozličných mierkach, zobrazujú len príslušné katastrálne územia väčšinou v kolorovanej podobe a sú graficky najcennejšími mapami, keďže vo viacerých prípadoch obsahujú unikátne umelecké vyobrazenia. V niektorých prípadoch sa popri mapách nachádzajú aj písomné operáty. Zoznam archivovaných komasačných máp nájdete tu.

Licenčné podmienky pre Zoznam archivovaných komasačných máp  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

Ukážka komasačnej mapy Liptovskej Mary - 1798

 

 

 

Aktualizované: 05.12.2023